วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินประเทศฟิลิปปินส์


 เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
*1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท 

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 เปโซ, 50  เปโซ, 100  เปโซ , 200  เปโซ, 500  เปโซ และ 1,000  เปโซ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น