วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินประเทศลาว


 กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว
* 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น