วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินประเทศสิงคโปร์ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์

* 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท 

ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 50 

ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น