วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินประเทศมาเลเซีย


 ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ริงกิต, 5 ริงกิต , 10 ริงกิต, 20  ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น