วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

ชุดประจำชาติประเทศ อินโดนีเซีย

indonesia.jpg
                                
               ชุดประจำชาติประเทศ อินโดนีเซีย


าติกจัดให้เป็นงานศิลปะและงานฝีมือของประเทศอินโดนีเซียและยังเป็นที่รู้จักในชุดประจำชาติของ
ประเทศอีกด้วยลวดลายของผ้าบาติกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียสามารถพบได้ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น