วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินประเทศเวียดนาม

 ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม

* 652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น